Manipulačná technika- produkty, ktoré Vám uľahčia život

Podskupinou slova- manipulačná technika sú napríklad nízkozdvižný vozík, vysokozdvižný vozík alebo kontajnerový prekladač. Tieto zariadenie sú neodmysliteľnou súčasťou každého väčšieho skladu alebo skladu v ktorom je potrebné manipulovať s väčším objemom tovarov a hlavne väčšími váhami.

Vysokozdvižná manipulačná technika

Býva väčšinou štvorkolesová a vozíky sú vybavené hydraulickým ovládaním ktoré zdvíha rám s vidlicou. Vozidlo je ovládané z kabíny, ktorá je umiestnená na vrchu vozidla.  Vozidlá sú vybavené motorovými a elektronickými motormi, pričom obidva majú svoje výhody a nevýhody.  Nosnosť vysokozdvižných vozíkov je od stoviek kilogramov až po niekoľko ton pričom maximálna výška zdvihu je obvykle až do 6 m.

Elektronické motory

Požívajú sa väčšinou v menších skladoch, kde sú stiesnenejšie priestory a manipulovanie s tovarom musí byť citlivejšie. Elektrický motor zaručuje velké zrýchlenie a jemnosť pohybu medzi regálmy, čo umožňuje regále dať bližšie k sebe čo výrazne znižuje prevádzkové náklady skladu a zvyšuje množstvo potenciálne uložiteľného tovaru.

Dieselové motory a motory poháňané LPG

Tieto motory sa používajú väčšinou v neuzavretých a nezastrešených priestoroch. Jedným z dôvodov je samozrejme aj znečistenie vzduchu, ktorú pri svojej činnosti vykonávajú. Dôležitejším faktorom je skôr to, že sú odolnejšie poveternostným podmienkam a dopĺňanie „energie“ je omnoho rýchlejšie ako pri elektronických vysokozdvižných vozíkoch. Ďalej taktiež elektronické vozíky sa veľmi rýchlo vybíjajú pri prenášaní materiálov na väčšie vzdialenosti, čo dieselovým a plynovým motorom nerobí problém.

História

Prvé vysokozdvižné vozíky sa začali používať už počas prvej svetovej vojny. Keďže počas vojny bolo potrebné manipulovať s veľmi ťažkými skladovými zásobami. Počas prvej svetovej vojny sa vyvinul aj žeriav na manipuláciu s bombovou technikou, ktorý sa v súčasnosti používa ako elektronický vysokozdvižný vozík.  Prvý nástroj na manipuláciou s hydraulickým zdvihákom bol použitý až v roku 1920.

Vozíky, ktoré sa pred pár rokmi používali boli ešte viac menej raritou, v súčasnosti však tento trend sa veľmi často začína využívať vo všetkých skladoch.

Samozrejme prvé vysokozdvižné vozíky boli veľmi jednoduché a neboli v nich použité hydraulické prístroje ako v súčasnosti. V minulosti tieto stroje dokázali vyzdvihnúť materiál len o niekoľko cm čo slúžilo na základnú manipuláciu a potom materiál prevzal iný prístroj.

Tieto vozíky vieme rozdeliť do troch ďalších kategórií a to sú ručne vedené, vedené s pákou alebo volantovým riadením. Všetky tieto typy ovládania majú svoje výhody a nevýhody a sú vhodnejšie na použitie v rozličných priestoroch a poveternostných podmienkach. Taktiež podľa druhu priestorov v ktorých sa musí vodič pohybovať.

Samostatnú kategóriu je potom možné vytvoriť s vozíkmi so zdvíhacou plošinou.