Cloudové služby môžeme charakterizovať ako poskytovanie služieb alebo programov uložených na internete alebo na serveri . Všetci užívatelia môžu k týmto službám pristupovať pomocou internetových prehliadačov prakticky z akéhokoľvek miesta. Klienti neplatia za sotvér, ale iba za jeho využívanie, no aj to len v prípade ak je služba spoplatnená.

Cloudové služby získavajú v súčasnosti na popularite a to predovšetkým vďaka zvyšujúcej sa dostupnosti týchto služieb. Stále častejšie sa integrujú do operačných systémov počítačov, tabletov alebo tiež smartfónov.

V súčasnosti väčšina z nás využíva cloudové služby každý deň, aj keď si to možno často ani neuvedomujeme. Mnohí z nás majú vytvorené súkromné poštové schránky ako Gmail, Hotmail alebo Outlook.

Cloudové služby predstavujú počítačové zdroje, ktoré sú využívané viacerými využívateľmi. Umožňujú používateľom meniť výpočtové zdroje veľmi rýchlo a podľa ich potreby.

Výhodou cloudových služieb je aktualizovanosť, čo znamená, že softvér je zakaždým automaticky aktualizovaný. Užívateľ nemusí do procesu aktualizácie nijako zasahovať, všetko zariadi poskytovateľ konkrétnej cloudovej služby. Užívatelia majú možnosť pripojiť sa k softvéru z akéhokoľvek miesta na svete, kde majú prístup na internet.

Cloudové služby alebo cloud computing rozlišujeme podľa toho ako je konkrétna služba poskytovaná alebo podľa toho, akú službu poskytuje. Cloud môže byť poskytovaný ako verejná služba, súkromná služba, hybridná alebo tiež ako komunitná služba.

Cloud computing alebo telepočítanie môže poskytovať infraštruktúru ako službu – IAAS, platformu ako službu – PAAS alebo softvér ako službu – SAAS. Všetky tieto  tri možnosti predstavujú modely služieb cloud computingu.

Cloudové služby pomáhajú rozvíjať efektivitu práce a riadenia, vďaka dostupnosti odkiaľkoľvek. Poskytujú jednoduché užívateľské rozhranie. Cloudové služby zvyšujú zabezpečenie dát, vytvárajú možnosť pre okamžité zvýšenie výkonu dátového centra. Podporujú tiež rast produktivity práce vo firmách.

Medzi cloudové služby patrí napríklad Google Drive, Yandex.Disk, One Drive (Microsoft), Dropbox alebo iCloud.

Cloudové služby sa v súčasnosti objavujú a rozširujú predovšetkým vo forme cloudových úložísk alebo cez cloudové aplikácie.

Cloudové služby sú tu pre Vás!

Spravovať svoje vzťahy so zákazníkmi môžeme pomocou jednoduchého CRM systému. V tomto systéme máme uložené všetky kontakty, každý jeden telefonát so zákazníkom, ktorý je pre nás dôležitý. CRM systémy prvotne pomáhajú udržiavať dobré vzťahy  s už existujúcimi spotrebiteľmi, nie je to teda systém na vyhľadávanie nových potenciálnych odberateľov.

crm system chápeme dvomi spôsobmi. Jednak je to Business Inteligence, ktorý nájdeme skôr pod skratkou BI. Tieto informačné techológie či aplikácie, ktoré slúžia a zber, analýzu, prezentáciu či interpretáciu obchodných dát. V rámci CRM systému slúži BI ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v rôznych odvetviach podnikového manažmentu. Začiatkom 90.tych rokov definoval BI člen spoločnosti Gartner Group Howard Dresner ako množinu metodík, ktoré zlepšujú rozhodovací proces pri použití metrík alebo ich systémov.

Druhé chápanie je CRM systému je Complaint managment. Sem zaraďujeme napríklad aj Hotline – linka, na ktorú zákazníci volajú v rôznych prípadoch. Používaním CRM systémov sa však z Hot linky stal Front Office- teda miesto prvého kontaktu so zákazníkom.

CRM systém a sociálne médiá

CRM systém využívajú čoraz populárnejšie sociálne siete. Nie len Facebook, ale aj Twitter či LinkedIn. Pomocou nich totiž komunikujú so svojimi zákazníkmi, zdieľajú ich názory a skúsenosti či už s produktom alebo službou. Niektoré systémy dokážu dokonca kombinovať údaje so systémov spolu s výsledkami určitých prieskumov, čo napomáha podnikom pri rozhodovaní sa, ktorý produkt uviesť a ktorý nahradiť niečím viac potrebným.

V tejto oblasti sa však tiež nevyhneme negatívam. Hovorí sa o tzv. CRM paradoxe, ktorý je „založený“ na preferovaní istých zákazníkov či spotrebiteľov. Preto najmä medzi odberateľmi môže vzniknúť napätie a nezhody, pretože tú vzniká akási mylná predstava o protekcii a uprednostňovaniu jedného zákazníka pred druhým. Spokojnosť zákazníka určuje aj dôvery voči firme, s ktorou spoluprácu nadviazala. Ak je táto dôvera porušená, zákazník automaticky stráca záujem a firme dôveruje menej, čo sa odráža aj na ich vzájomnej spolupráci v budúcnosti.

Daňové raje už v dnešnej dobe nie sú žiadnou neznámou. Zaradzujeme medzi ne všetky tie krajiny, v ktorých je nulové alebo minimálne daňové zaťaženie. Jednou z ďalších výhod je tiež rozdielnosť a stabilita právneho systému, vďaka ktorým je možné si zabezpečiť anonymitu vlastníctva a teda aj ochranu majetku.

Firmy vznikajúce v daňových rajoch patria medzi najvyužívanejšie spoločnosti, ktoré sú štandardne typu IBC – International Business Company. Medzi najobľúbenejšie krajiny daňových  rajov  zaradzujú slovenskí podnikatelia predovšetkým Holandsko, za ktorým nasleduje Cyprus a Luxembursko. Obľúbenými daňovými rajmi sú tiež Belize, Dominikánska republika alebo Seychely.

Danove raje vznikli v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Vznik daňových rajov resp. krajín umožnili predovšetkým krajiny ekonomicky vyspelé, ktoré sú s krajinami daňových rajov ekonomicky a tiež politicky spojené. Napríklad Veľká Británia umožnila na ostrove Man také finančné zákony, ktoré okamžite prilákali tzv. offshore spoločnosti a firmy. V súčasnosti sú najväčším daňovým rajom Panenské ostrovy a Kajmanie ostrovy, ktoré sú takisto pod správou Veľkej Británie.

Niekedy slúžili daňové raje predovšetkým podvodníkom a mafiánom. Aj dnes si mnohí ľudia pod pojmom „daňový raj“ predstavia krajiny, ktoré využívajú predovšetkým zlodeji prepierajúci svoje nelegálne peniaze. Pravdou však je, že v súčasnosti využívajú daňové raje aj renomovaní a vážení obchodníci, ktorí jednoducho odmietajú zdaňovať svoje peniaze v domovských krajinách.

Daňové raje sa stávajú stále rozšírenejšími a známejšími destináciami, ktoré ponúkajú zaujímavé možnosti predovšetkým v oblasti podniku a financií. Ak uvažujete o založení spoločnosti, skúste to v daňovom  raji!

V poslednej dobe sa prejavil výrazný rozmach cloudových služieb a stalo sa to zaujímavým trendom. Existuje mnoho cloudových služieb, ktoré je možné s určitými obmedzeniami využívať bezplatne. Užívatelia si takýmto spôsobom môžu zálohovať aspoň tie najdôležitejšie dokumenty a súbory, s ktorými aktívne pracujú a potrebujú ich zdieľať medzi počítačom a tabletom alebo domovom a prácou, prípadne ich potrebujú zdieľať v rámci pracovnej skupiny. Cloud je technológia, ktorá slúži na zdieľanie súborov medzi zariadeniami používateľa alebo hneď viacerými používateľmi. Okrem súborov, poskytuje aj prístup k jednotlivým aplikáciám prostredníctvom webových prehliadačov z ľubovoľného miesta. Termínom cloudová služba označujeme všetky tie služby, programy alebo aplikácie, ktoré sú založené na pomyselnom cloude, takže na sieti počítačov alebo serverov. Preto môžeme pojem cloud považovať za synonymum slova Internet. Ak vynecháme cloudové služby ako e-maily, Skype alebo ICQ, tak jednou z prvých, reálne dostupných cloudových služieb bola služba Google Drive, ktorú v roku 2010 pripravila pre svojich používateľov spoločnosť Google. Táto služba umožňuje vytvárať, nahrávať a zdieľať dokumenty priamo v priestore webového prehliadača. Ku cloudovým službám sa zarazduje tiež služba iCloud, Skydrive alebo Dropbox. Cloudovou službou je aj Wikipédia či populárny Facebook. Užívatelia týchto služieb platia vždy len za to, čo reálne využívajú. Výhodou cloudových služieb je ich škálovitosť, teda neobmedzený dátový priestor a výhodou je tiež neobmedzený prístup.

Starostlivosť o naše topánky je prvoradá pokiaľ chceme, aby si obuv ponechala nepremokavé a iné vlastnosti po dlhú dobu niekoľkých rokov. Neexistuje multifunkčný krém ktorý by fungoval správne na všetkých typoch obuvi. Rozlišujeme impregnačný sprej alebo krém na polosyntetické a koženkové materiáli. Tak či onak, najdôležitejšie je dodržiavať pravidelné čistenie a údržbu, nakoľko sa špina dostane medzi vlákna textilu. Väčšina informácií potvrdzuje doporučenie, že topánky by sa ako prvé mali očistiť jemnou kefou od hrubej špiny, čo by sa malo opakovať po každom použití. Jemná kefa navlhčená vo vlažnej vode vaším topánkam neuškodí. Pri nanášaní krémov a iných výrobkov sa vždy riaďte údajmi poskytnutými výrobcom obuvi alebo ošetrujúceho prostriedku. Pokiaľ sa vám toto zdá ako komplikované, odporúčam zaobstarať si v dnešnej dobe čoraz populárnejšie čističe topánok, ktoré odvedú podstatnú časť práce za nás.

Prečo sú CRM systémy také obľúbené a zaujímavé ? Na to existuje jednoduchá odpoveď. Uľahčuje a urýchľuje dostupnosť zákazníckych dát pre potreby obchodného tímu. CRM systém sa zväčša používa hlavne pri databázach, kde sa jedná o tisíce údajov, keďže takéto systémy sú drahé na naprogramovanie a nemá zmysel ich vytvárať pre niekoľko desiatok údajov. Čo je však veľmi zaujímavé je fakt, že okrem spravovania zákazníkov sa dá crm systém použiť aj na riadenie obchodného tímu a jeho kontrolovanie. A čokeby sme tak tento systém použili ako cloud? Nebolo by potom nutné napájať sa vždy do databázy alebo nosiť pri sebe notebook a vždy refreshovať data. Jednoducho sa pripojíte cez tablet alebo android na firemný cloud a vyplníte formulár s údajmi. Takto sa zeefektívni váš čas a je veľmi jednoduché sa dostať k dátam.

4.3 (85%) 4 votes

Zdravie máme len jedno, a preto si ho musíme nadovšetko vážiť. Určite každý z Vás aspoň raz v živote konzumoval antibiotiká, ktoré Vás za pár dní zbavili problémov a opäť ste sa cítili fit. Toto však nie je cesta ku zdraviu, ale k oslabeniu našej imunity a funkčnosti našich orgánov. Cestou k trvalému zdraviu sú výživové doplnky naturamed, ktoré poskytujú vysoko kvalitné a čerstvé kapsule priamo z Nórska. Neváhajte a spravte pre svoje jediné zdravie to najlepšie. Najlepšia cesta sú doplnky od naturamed. Tie Vás udržia zdravých a fit a zároveň Vám ušetria kopec peňazí, ale predovšetkým sú šetrné voči Vášmu telu.

4.7 (93.33%) 6 votes

Potrebujete firmu napríklad na stavebnícke práce, ale neviete o žiadnej konkrétnej? Možno Vám pomôže náš katalog firiem. Tento katalóg Vám poskytne zoznam firiem, ktoré sa zaoberajú Vašou problematikou. Nespoliehajte sa na prvú firmu, ktorej ponuku uvidíte na internete. Vyberte si v našom katalógu firiem tú, ktorá Vám najviac vyhovuje.

4.4 (87.27%) 11 votes

stiepkovace

Štiepkovače, drviče a štiepačky dreva od firmy Mavet majú veľmi dobrú povesť vo svete spracovávania ekoodpadu. Portfólio spoločnosti sa skladá najmä zo strojov GreenMatch, ktoré sú špeciálne navrhnuté na spracovávanie eko odpadu.Tieto štiepkovače a drviče zvládnu mimoriadnu prevádzku s nízkou hlučnosťou. Zariadenia sú vyrábané pre najnáročnejších zákazníkov, ktorí požadujú výkon, funkčnosť a bezstarostnú prevádzku.

 

4.4 (87.14%) 14 votes