Euria, cloudové služby v plnom prúde

V poslednej dobe sa prejavil výrazný rozmach cloudových služieb a stalo sa to zaujímavým trendom. Existuje mnoho cloudových služieb, ktoré je možné s určitými obmedzeniami využívať bezplatne. Užívatelia si takýmto spôsobom môžu zálohovať aspoň tie najdôležitejšie dokumenty a súbory, s ktorými aktívne pracujú a potrebujú ich zdieľať medzi počítačom a tabletom alebo domovom a prácou, prípadne ich potrebujú zdieľať v rámci pracovnej skupiny. Cloud je technológia, ktorá slúži na zdieľanie súborov medzi zariadeniami používateľa alebo hneď viacerými používateľmi. Okrem súborov, poskytuje aj prístup k jednotlivým aplikáciám prostredníctvom webových prehliadačov z ľubovoľného miesta. Termínom cloudová služba označujeme všetky tie služby, programy alebo aplikácie, ktoré sú založené na pomyselnom cloude, takže na sieti počítačov alebo serverov. Preto môžeme pojem cloud považovať za synonymum slova Internet. Ak vynecháme cloudové služby ako e-maily, Skype alebo ICQ, tak jednou z prvých, reálne dostupných cloudových služieb bola služba Google Drive, ktorú v roku 2010 pripravila pre svojich používateľov spoločnosť Google. Táto služba umožňuje vytvárať, nahrávať a zdieľať dokumenty priamo v priestore webového prehliadača. Ku cloudovým službám sa zarazduje tiež služba iCloud, Skydrive alebo Dropbox. Cloudovou službou je aj Wikipédia či populárny Facebook. Užívatelia týchto služieb platia vždy len za to, čo reálne využívajú. Výhodou cloudových služieb je ich škálovitosť, teda neobmedzený dátový priestor a výhodou je tiež neobmedzený prístup.

Rate this post