Internetový marketing 21. storočia

Webový marketing, i-marketing, elektronický marketing, online marketing, či jednoducho povedané internetový marketing. Všetky spomenuté termíny v sebe skrývajú skupinu viacerých činností, praktík a postupov , ktorých snahou je naplniť stanovené ciele, a teda získavať nových zákazníkov, udržať si ich a ich návštevu premeniť na obchod.  Predstavuje kvalitatívne novú formu marketingu, ktorá sa neprestajne rozvíja.

internetovy-marketing

Internetovy marketing predstavuje spojenie oblastí marketingu a  internetových technológií a nástrojov propagácie a komunikácie v digitálnom priestore. Dá sa definovať tiež ako spôsob, ktorým je možné dosiahnuť požadované marketingové ciele prostredníctvom internetu (JANOUCH, 2011). V prípade niektorých trhových segmentov (najmä v prípade mladých ľudí) je už tento spôsob marketingovej komunikácie efektívnejší ako bežná reklama (FREY, 2011). Internet je dnes využívaný širokou verejnosťou, a tak niet pochýb, že reklama propagovaná internetom bude dostupná takmer každému!

Internetový marketing  sa odohráva v špecifickom priestore internetu a vychádza z praktík klasického marketingu.  Internetový marketing prepája kreatívne a technické aspekty internetu, čo predstavuje dizajn, rozvoj, inzerovanie a nakoniec predaj. Ponúka napríklad také nástroje ako firemný blog, e-mail marketing alebo SEO. Všetky nástroje, ktoré internetovy marketing využíva slúžia predovšetkým na zviditeľnenie jednotlivých webových stránok internetu. S ich pomocou sa zvýši nielen návštevnosť konkrétnej internetovej stránky, ale aj jej kúpny potenciál, čo znamená, že sa z návštevníkov stávajú zákazníci.

Internetový marketing slúži najmä rýchlemu priblíženiu sa klientom. Pomáha lepšie porozumieť zákazníkom, ich predstavám a požiadavkám.

V súčasnosti existuje niekoľko definícií a delení cieľov internetového marketingu. Často využívaná je však schéma tzv. online marketingových 5S:

  • sell: zvýšenie objemu predaja služieb prostredníctvom digitálnych technológií
  • serve: internetový marketing slúži ako nástroj pre poskytovanie služieb s pridanou hodnotou
  • speak: internetový marketing slúži na komunikáciu so zákazníkmi
  • sizzle: prostredníctvom internetového marketingu prebieha budovanie značky, ktorou sú následne ovplyvňovaní zákazníci

Internetový marketing môže tiež využívať bannerovú reklamu, advergaming. Môže vytvárať rôzne komunity a vernostné programy. Medzi nástroje internetového marketingu sa zaradzujú aj e-shopy, blogy, diskusné fóra, sociálne siete, virtuálne svety a mnoho ďalších.

Pre internetový marketing je dôležitý najmä internetový vyhľadávač, prostredníctvom ktorého sa  odberateľ môže dozvedieť o viacerých dostupných stránkach, s pomocou ktorých má zákazník šancu nájsť to, čo hľadá.  V prípade internetového marketingu je preto dôležité zaujať nielen samotného zákazníka, ale aj internetový vyhľadávač. A to až do takej mieri, aby sa konkrétna webová stránka vyskytla čo najvyššie vo výsledkoch vyhľadávania.

Prostredníctvom internetového marketingu zvýšite výkon marketingových aktivít a budete dominovať nad konkurenciou! To všetko len aplikovaním účinnej reklamnej stratégie, meraním efektivity reklamy a prostredníctvom kvalitnej správy kampaní.

Rate this post