Najlepšia stavba domu

Stavba domu sa nezaobíde bez toho, aby sme si vybrali pozemok, ktorý je pre  nás tým pravým! Nevyberáme si priestor na chvíľkové využívanie, ale miesto, kde chceme prežiť zvyšok svojho života. Preto by sme si mali vyberať zodpovedne a predovšetkým tak, aby pozemok spĺňal naše predstavy. Pri výbere miesta výstavby je veľmi dôležité zhodnocovať vzdialenosť, ktorú  budete absolvovať každé ráno do práce a Vaše deti do školy! Mali by sme si vyberať na základe dostupnosti služieb, obchodov, MHD, zdravotníckych služieb a pod.

Dôležitým kritériom pri stavbe domu je tiež rozloha. Najmenšie stavebné pozemky sú od 300-400 m2 a sú určené predovšetkým na radovú zástavbu. Stredné stavebné pozemky sa pohybujú v rozmedzí od 400-800 m2 a sú vhodné na výstavbu menších samostatne stojacich rodinných domov. 1000 m2 je rozloha stavebného pozemku vhodná pre výstavbu viacgeneračných rodinných domov. Ak už máme tento zložitý proces výberu za sebou, môžeme pristúpiť  k samotnej výstavbe.

Pred stavbou domu je potrebné, aby geodet určil hranice pozemku. Následne by sme mali pozemok ohraničiť plotom. Stavenisko by malo byť oplotené po celom obvode tak, aby na susedných pozemkoch v dôsledku stavebnej činnosti nevznikli škody. Keď už máme jasne ohraničené čo je naše, mali by sme stavebný pozemok dôkladne vyčistiť, zlikvidovať všetky porasty. Následne je potrebné zriadiť príjazdové komunikácie k hraniciam nášho pozemku a zabezpečiť na stavenisko legálny prísun vody a elektriny.

Vytýčenie stavebného objektu vykoná geodet, na základe vopred pripravenej projektovej dokumentácie a vystaví vytyčovací protokol, ktorý je potrebný ku kolaudácii. Postupne sa začne s výkopovými prácami až sa konečne dopracujeme k základom nášho budúceho domu.

Stavba domu sa však nedotýka len manuálnych prác! Nemôžeme zabúdať na územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo realizačný projekt a kolaudačné rozhodnutie.

Za ukončenú stavbu sa považuje dom s dokončenou strechou s odvodnením a bleskozvodom. Sú dokončené komíny, okná a dvere domu, všetky inštalácie, povrchové úpravy stien, stropov a podláh. V ukončenej stavbe  domu musia byť zariaďovacie predmety v kúpeľniach, schodisko a balkóny so zábradliami. Musia byť ukončené všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami.

Rate this post