TV program- plán televíznych programov

Dnešný svet bez televízie si nevieme predstaviť. Je to jeden z moderných výdobytkov, ktorý nám zmenil životy a je ich neoddeliteľnou súčasťou. Od detstva sme ovplyvňovaní televíziou a vytvárame si závislosť na jej sledovaní.

Televízia a TV PROGRAM je orientovaná presne na to a zameriava sa na diváka tak, aby ho zaujala. Či v dobrom, alebo zlom, aj zlá reklama je reklama a v tomto prípade to platí dvojnásobne. Každý z nás je bez rozdielu závislý na televízii a intuitívne vyhľadávame čas, kedy si ju zapneme.

Množstvo televíznych programov nás núti nájsť si ten čas niekoľkokrát v týždni. Pomedzi to vysiela nespočetné množstvo reklám, ktoré spúšťajú ďalšiu reťazovú reakciu v reálnom živote. Ľudia dokážu v reálnom živote rozoberať seriály, ktoré nemajú s reálnym svetom nič spoločné niekoľko hodín denne. Utiekajú sa k nim, stotožňujú sa s hlavnými hrdinami, hľadajú v nich seba a zabúdajú žiť svoj vlastný život.

Všetko, čo vidíme sa vysiela z dôvodu komerčného, z dôvodu biznisu a peňazí. V televíznom svete nie je nič čisté a nič orientované na poznanie alebo prínos divákovi. Vo všetkom je minimálna reklama a keď sa vysielajú programy zamerané na aktuálne informácie, nachádza sa tam obrovské množstvo cenzúry, ktorou televízia stráca divákov a tým pádom aj sledovanosť.

Telefonické súťaže, sms súťaže alebo “linky dôvery”, aj takýmito, paradozne, televíznymi programami, prekypuje televízne vysielanie. Samozrejme, účel pomôcť alebo vyhrať, čo sa v konečnom dôsledku mení na zarobiť.

Bohužiaľ nie divák, ale televízia. Vždy sa vedia nájsť našťastie aj výnimky, akými sú napríklad charitatívne galavečery, vysielané z priameho prenosu, alebo akékoľvek iné zbierky, ktoré sa zviditeľňujú práve televíznym vysielaním.

V tom prípade ľudia a diváci, ktorí prispievajú, vedia, že prispievajú, vedia hlavne koľko a robia to dobrovoľne. V tomto má televízne vysielanie obrovskú moc, pretože je to účinnejšia reklama ako ktorákoľvek iná cesta médiami.

4.7/5 - (3 votes)