Ako bezpečne investovať do dlhopisov

Dlhopisy nie sú vklady ale pôžičky. Ponúka tento úverový a teda aj do určitej miery rizikový cenný papier bezpečný prístav pre vaše peniaze? Usaďte sa do kaviarenského kresla či už ste doma alebo si rezervujete ubytovanie v Poprade a prečítajte si, prečo sú dlhopisy tzv. bezpečné investovanie.

Základné pravidlá pre bezpečné investovanie do dlhopisov pozostávajú predovšetkým z odporúčaní, ako preveriť vydavateľa dlhového papiera.

Aký vysoký je bezpečný výnos?

Útokom na prvú signálnu je vyška výnosu. Emitenti podnikových dlhopisov sediaci v kaviarenských kreslách útočia na potenciálnych investorov výškou výnosov. Ponúkajú ročné úroky na šiesť, siedem alebo desať percent. Predovšetkým je nutné uviesť, že pri dlhopisoch nejde o úroky, ale výnosy. A výnos môže byť akýkoľvek. Pre porovnanie možno využiť výnos u amerických akcií, ktorý je na storočnom horizonte sedempercentný. Dlhopisy nie sú akcie, takže je namieste opatrnosť. Určite neurobíte chybu, keď do dlhopisu s dvojmiestnym ročným zhodnotením nebudete investovať. Vydavatelia dlhopisov chcú získanými peniazmi financovať celý rad aktív. Medzi tými vhodnejšími investíciami je napríklad rozširovanie výroby alebo realitné investície. Určite zbystrite, ak chce firma použiť získané finančné prostriedky na nákup zásob. Radšej sa vyhnite každej spoločnosti, ktorá dlhodobo čelí bankrotu. Jej podnikateľský plán je s najvyššou pravdepodobnosťou chybný a neperspektívny. V takomto prípade urobíte lepšie keď pôjdete na dovolenku a rezervujete si ubytovanie v Poprade.

Konzervatívne banky

Do určitej miery stojia za rozvojom dlhopisového trhu značne konzervatívne banky, ktoré nechcú stopercentne úverovať podnikateľské aktivity. Pozitívnym signálom je, keď vydavateľ štruktúruje financovanie svojho projektu z viacerých zdrojov. Ak je medzi nimi bankový úver ide o potvrdenie, že banka predloženému projektu dáva zelenú a verí mu. Respektíve ho úverové oddelenie vyhodnotilo ako potenciálne dobré. Napriek tomu ho z obozretnosti banka nechce financovať celý. V tomto prípade sa ponúka dofinancovanie práve z vydaných dlhopisov.

Základné dlhopisové pojmy

Pred každou investíciou do dlhopisov si na základe verejných informácií zistite čo najviac informácií. Napomôžu vám k tomu informácie pochádzajúce od samotných emitentov, ktorí dlhové cenné papiere vydávajú.

Emisné podmienky

Každá tranža dlhopisov obsahuje emisné podmienky a prospekt. Z týchto kľúčových materiálov by ste mali získať všetky informácie o dlhopisoch a jeho emitentovi.

Rate this post