Author Archives: Mária Riazanská

A week on vacation helps many people to get to know each other better and make friendships during pleasant and adventurous trips at sea. A yacht for lease is an excellent opportunity to build and strengthen relationships, since during the yacht trip you are supposed to work together in harmony. Before going on an adventure, check out the list of things you shouldn't miss during your yacht sailing in Croatia

Appropriate clothing

Since there is limited space onboard, you should only take the clothes you need. Each season requires a different type of clothing depending on the weather. It is recommended that you bring with you short trousers, T-shirts and comfortable shoes with a white sole that will not leave any marks. In case it cools down, you will also need long-sleeved T-shirts and a light jacket that is resistant to water and wind.  Do not forget to think of protection for your head from the bright sun, such as a cap, hat, sunglasses, and sunscreen. You shouldn't also miss sleeping clothes. Yacht for lease provides enough space to be used to the maximum so that extra things could only be a burden.

All-weather necessities

A great advantage can be bringing all-weather equipment. Yacht for lease is not equipped with any large storage space, and in some cases you will need warm socks, a cap, boots with a thick sole, a fleece jacket, and trousers. Take these necessities with you no matter the weather will be like. Bring clothes that do not crease. 

Freedom at sea

If you long for a holiday trip on the sea, a yacht sailing in Croatia has a great demand for many tourists because they will not only try sailing, but they will get to know the beautiful surroundings of the Croatian islands. Many people are worried about seasickness which does not allow them to go to the sea. However, in most cases, this is just an initial fear, and in fact, it will pass upon boarding the boat. At least a glass of good wine or rum will surely ignite all your nervousness and worries. You can also plan an individual tasting in central Dalmatia by using the advice of renowned Slovak oenologists, who you can find at https://www.luxurysailing.eu/sk/zazitky/zazitkova-cesta/.

Stavba domu sa nezaobíde bez toho, aby sme si vybrali pozemok, ktorý je pre  nás tým pravým! Nevyberáme si priestor na chvíľkové využívanie, ale miesto, kde chceme prežiť zvyšok svojho života. Preto by sme si mali vyberať zodpovedne a predovšetkým tak, aby pozemok spĺňal naše predstavy. Pri výbere miesta výstavby je veľmi dôležité zhodnocovať vzdialenosť, ktorú  budete absolvovať každé ráno do práce a Vaše deti do školy! Mali by sme si vyberať na základe dostupnosti služieb, obchodov, MHD, zdravotníckych služieb a pod.

Dôležitým kritériom pri stavbe domu je tiež rozloha. Najmenšie stavebné pozemky sú od 300-400 m2 a sú určené predovšetkým na radovú zástavbu. Stredné stavebné pozemky sa pohybujú v rozmedzí od 400-800 m2 a sú vhodné na výstavbu menších samostatne stojacich rodinných domov. 1000 m2 je rozloha stavebného pozemku vhodná pre výstavbu viacgeneračných rodinných domov. Ak už máme tento zložitý proces výberu za sebou, môžeme pristúpiť  k samotnej výstavbe.

Pred stavbou domu je potrebné, aby geodet určil hranice pozemku. Následne by sme mali pozemok ohraničiť plotom. Stavenisko by malo byť oplotené po celom obvode tak, aby na susedných pozemkoch v dôsledku stavebnej činnosti nevznikli škody. Keď už máme jasne ohraničené čo je naše, mali by sme stavebný pozemok dôkladne vyčistiť, zlikvidovať všetky porasty. Následne je potrebné zriadiť príjazdové komunikácie k hraniciam nášho pozemku a zabezpečiť na stavenisko legálny prísun vody a elektriny.

Vytýčenie stavebného objektu vykoná geodet, na základe vopred pripravenej projektovej dokumentácie a vystaví vytyčovací protokol, ktorý je potrebný ku kolaudácii. Postupne sa začne s výkopovými prácami až sa konečne dopracujeme k základom nášho budúceho domu.

Stavba domu sa však nedotýka len manuálnych prác! Nemôžeme zabúdať na územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo realizačný projekt a kolaudačné rozhodnutie.

Za ukončenú stavbu sa považuje dom s dokončenou strechou s odvodnením a bleskozvodom. Sú dokončené komíny, okná a dvere domu, všetky inštalácie, povrchové úpravy stien, stropov a podláh. V ukončenej stavbe  domu musia byť zariaďovacie predmety v kúpeľniach, schodisko a balkóny so zábradliami. Musia byť ukončené všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami.