Predaj s.r.o. pre podnikateľov

Predaj s.r.o. nie je žiadna banalita, rovnako ako keď chcete už existujúcu s.r.o. kúpiť. Celý tento proces obsahuje veľa úskalí, ktoré je dobré, aby ste úspešne zvládli a dopredu sa o nich informovali, aby vám nič podstatné neuniklo. Jedna z najčastejších možností, ako sa podnikatelia zbavujú svojich s.r.o. firiem, je ich predaj.

predaj-sro-zmluvaZ právneho hľadiska, je to úkon, kde dochádza k prevodu obchodného podielu zo súčastného spoločníka na druhého. Pre spoločníka je tento spôsob zväčša najvýhodnejší a najrýchlejší. Dôvody na predaj existujúcej s.r.o. sú rôzne. Podnikatelia sa svojich firiem zbavujú hlavne kvôli ukončeniu podnikateľskej činnosti. Príčinou môže byť hlavne odchod ľudí do dôchodku, podnikanie je stratové, alebo sa nejakým spôsobom nepodarilo. Jedným z hlavných dôvodov, ukončenia podnikateľskej činnosti, alebo predaj sro sa v poslednej dobe stáva zavedenie daňových licencií.

Pokiaľ niekto vlastní spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nevykonáva už žiadnu podnikateľskú činnosť, je zbytočné ju vlastniť a odvádzať z nej daň z príjmov. V tomto prípade je naozaj výhodnejšie ju predať. Núka sa otázka, prečo by mal niekto kupovať už existujúcu s.r.o., keď si môže založiť vlastnú? O kúpu “ready-made” s.r.o. majú záujem hlavne také podnikatelia, ktorí nemajú čas vybavovať veci súvisiace so zakladaním novej s.r.o., pri čom by stratili veľa času na úradoch, vybavovaním zmlúv, podpisovaným listín a podobne. Čas vybavenia pri kúpe ready-made s.r.o. môže trvať kľudne len dva týždne, no v niektorých prípadoch až dva mesiace. Pokiaľ toto všetko však porovnáme so zakladaním novej s.r.o., sme stále popredu. Ďalším z dôvodov kúpy existujúcej firmy na Slovensku môže byť aj prípad, keď má podnikateľ obavy, že by dostal od daňového úradu pri žiadosti o registráciu DPH, zloženie vysokej zábezpeky, ktorej suma sa môže vyšplhať od 1000 až do 500 000 eur. Pokiaľ je tu táto hrozba, že bude platiť vysokú zábezpeku na DPH, ako keby platil pri kúpe hotovej s.r.o., ktorá už je ako platca s DPH registrovaná, je to výhodnejšie, ako zakladanie novej s.r.o. Pokiaľ kupcovi nehrozí žiadne riziko, je to ten najlepší prípad.

firma-predanaRizikám sa dá predísť tým, že každý jeden potenciálny kupca bude oboznámený s celou históriou firmy, kde nie je nič zamlčané. Spoločnosť, ktorá je určená na predaj musí zodpovedať stavu požiadaviek, ktoré riziko pre kupujúceho a kohokoľvek iného, zainteresovaného minimalizujú. Najzákladnejšie kritérium predávanej spoločnosti je nemať vôbec žiadne záväzky. Musí byť na 100% v nulovej výške a takisto aj výška majetku sa musí rovnať výške jej vlastného imania. Firma môže ale i nemusí byť registrovaná ako platca DPH. Pokiaľ má predávaná firma nejaké záväzky, nevadí, treba na nich však upozorniť vopred a takisto aj so všetkými skutočnosťami a výškou záväzkov a možnosťami, ako ich vyrovnať. Pokiaľ poznáme výšku záväzkov, je dôležité si overiť či ich výška neprevyšuje cenu majetku spoločnosti. Pokiaľ áno, na danú firmu by nemal byť vyhlásený žiaden konkurz, pokiaľ má firma viac ako jedného veriteľa. Radšej vždy všetko skontrolujte dva krát, akoby ste sa mali pozastavovať na prehliadnutými vecami, alebo dlhmi, ktoré bude treba povyrovnávať. Všetky potrebné informácie dostanete u ekonómov. Nezabudnite si dobre prezrieť históriu firmy, pokiaľ nejakú má. Výpisy z minulosti vám môžu napovedať, či je všetko v poriadku, alebo nie a až potom môže predaj s.r.o. prebehnúť v poriadku.

5/5 - (9 votes)